Hoạt động công tywp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

THÔNG BÁO V/V CUNG CẤP NƯỚC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MÙA HÈ 2022

Thông báo V/v cung cấp nước và sử dụng nước mùa hè năm 2022

Thông báo tạm ngừng cấp nước do mất điện

Thông báo ngừng cấp nước

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1/ Thư mời đại hội cô đông năm 2022 2/ Giấy xác nhận tham dự cổ đông thường niên năm 2022 3/ Giấy ủy quyền...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thông báo họp cổ đông năm 2022

THÔNG BÁO V/V TẠM NGỪNG CẤP NƯỚC BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG ỐNG

TB V/V tạm ngừng cấp nước
 • – Ngoài chức năng xem hóa đơn ngay trên portal, in hóa đơn chuyển đổi. Hệ thống còn hỗ trợ khách hàng download hóa đơn gốc về máy nếu cần.
  – Chức năng chỉ áp dụng với hóa đơn đã thanh toán cước.
  – Ở giao diện tra cứu hóa đơn điện tử quý khách hàng click vào biểu tượng “Tải hóa đơn” để download hóa đơn về máy.

  taihoadon

  • Để in hóa đơn chuyển đổi lưu trữ, ở chức năng xem hóa đơn quý khách hàng click vào “IN”
  • Hóa đơn đã thanh toán tiền bản in là bản thể hiện của hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn chưa thanh toán tiền bản in là phiếu thông báo tiền nước.

  xemhoadonhoadon

 • – Để nhận hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng truy cập trang web hóa đơn điện tử (http://bacgiangwsc.com.vn/hddt)dangnhap

  – Quý khách hàng đăng nhập theo tài khoản được cung cấp là số hợp đồng sau đó lựa chọn tháng, năm cần xem hóa đơn –> click vào “Tra cứu”. Sau khi tìm kiếm ra kết quả, chọn chức năng “Xem hóa đơn” để xem bản thể hiện của hóa đơn.xemhoadon