Hoạt động công ty

Thông báo cắt nước để phục vụ công tác sửa chữa

TB vv tạm ngừng cấp nước phục vụ sửa chữa đường ống

GIỚI THIỆU THANH TOÁN TIỀN NƯỚC KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

THANH TOÁN TIỀN NƯỚC KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT


wp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

T/B VV CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

T/B VV CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HN NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HN NLĐ 2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025
 • – Ngoài chức năng xem hóa đơn ngay trên portal, in hóa đơn chuyển đổi. Hệ thống còn hỗ trợ khách hàng download hóa đơn gốc về máy nếu cần.
  – Chức năng chỉ áp dụng với hóa đơn đã thanh toán cước.
  – Ở giao diện tra cứu hóa đơn điện tử quý khách hàng click vào biểu tượng “Tải hóa đơn” để download hóa đơn về máy.

  taihoadon

  • Để in hóa đơn chuyển đổi lưu trữ, ở chức năng xem hóa đơn quý khách hàng click vào “IN”
  • Hóa đơn đã thanh toán tiền bản in là bản thể hiện của hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn chưa thanh toán tiền bản in là phiếu thông báo tiền nước.

  xemhoadonhoadon

 • – Để nhận hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng truy cập trang web hóa đơn điện tử (http://bacgiangwsc.com.vn/hddt)dangnhap

  – Quý khách hàng đăng nhập theo tài khoản được cung cấp là số hợp đồng sau đó lựa chọn tháng, năm cần xem hóa đơn –> click vào “Tra cứu”. Sau khi tìm kiếm ra kết quả, chọn chức năng “Xem hóa đơn” để xem bản thể hiện của hóa đơn.xemhoadon