Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử

Bước 1: Để tra cứu, xem và nhận hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng truy cập trang web của công ty Cổ phần nước sạch Sơn Tây

(http://nuocsachsontay.vn)

Bước 2: Chọn mục Hóa đơn điện tử → Chi tiết

Bước 3: Đăng nhập

Quý khách hàng tra cứu hóa đơn với tên đăng nhập/mật khẩu là mã khách hàng trên hóa đơn tiền nước

Bước 4: Chọ mục Tra cứu Hóa đơn điện tử → Chọn tháng và năm cần tra cứu → Xem hóa đơn ( Phiếu thông báo)

  • Trường hợp Chưa thanh toán → Phiếu thông báo tiền nước
  • Trường hợp Đã thanh toán → Hóa đơn tiền nước