Lịch sử phát triển

Lịch Sử Hình Thành Của Công Ty

Công ty cổ phần cấp nước Sơn Tây được thành lập từ năm 1963 – có tên là nhà máy nước Sơn Tây. Địa điểm tại thành cổ Sơn Tây.
– Công suất của nhà máy là 1000m3/ngày
– Các công trình chính của nhà máy bao gồm:
+1 giếng khoan khai thác nước ngầm
+02 bể lọc áp lực
+01 đài nước có dung tích 250m3
– Hệ thống ống cấp nước có tổng chiều dài 6000m được lắp đặt bằng ống gang và ống thép tráng kẽm có đường kính D15 đến 200mm
– Nước được bơm trực tiếp đến các vòi nước và khách hàng sử dụng không qua xử lý

Năm 1968 công suất của nhà máy nước được nâng lên 2000m3/ngđ bằng việc xây dựng thêm 01 giếng khoan khai thác nước ngầm và bổ sung thêm một số vòi nước công cộng và ống phân phối nước nhỏ vào khu dân cư.
– Các công trình chính của nhà máy bao gồm:
+02 giếng khoan khai thác nước ngầm
+02 bể lọc áp lực
+01 đài nước có dung tích 250m3

Năm 1990 đơn nguyên 1 của cơ sở 1 hoàn thành công suất của nhà máy được nâng lên 5000m3/ngđ.
– Trụ sở của nhà máy chuyển từ Thành Cổ về 193 Lê Lợi

Hình ảnh đơn vị 

– Tổng số cán bộ công nhân viên của nhà máy là 55 người
– Cơ sở vật chất của nhà máy lúc này gồm:
+Khu nhà làm việc 2 tầng
+05 giếng khai thác nước ngầm
+01 khu bể lắng lọc với công suất 5000m3/ngđ
+01 trạm bơm cấp 2
+02 bể chứa nước sạch tổng dung tích 1000m3
– Hệ thống tuyến ống trục chính cấp 2 và ống phân phối nước sau khi được xây dựng bổ sung thêm có tổng chiều dài 40km.
– Nước máy được cấp cho nhân dân qua ống cấp nước vào các nhà và vòi nước công cộng. Nước được sử lý lắng lọc đảm bảo tiêu chuẩn sinh hoạt.

Năm 1994 nhà máy được tỉnh Hà Tây đầu tư nâng công suất từ 5000m3ngđ lên 10.000m3/ngđ.
– Tổng số cán bộ công nhân viên của nhà máy là 60 người
– Cơ sở vật chất cảu nhà máy được nâng lên.
– Các công trình chính bao gồm:
+Khu nhà 2 tầng
+07 giếng khoan khai thác nước ngầm
+02 khu bể lắng lọc với công suất 10.000m3/ngđ
+01 trạm bơm cấp 2
+03 bể chứa nước sạch tổng dung tích 2000m3
– Hệ thống đường ống phân phối nước sạch được bổ sung thêm 10km lên thành 50km.
– Nước sạch được cấp vào từng nhà, từng cơ quan đơn vị, các vòi nước công cộng được xóa bỏ, đồng hồ đo nước được dần dần lắp đặt cho tất cả các khách hàng.

Năm 1997 nhà máy nước Sơn Tây đổi thành Công ty cấp nước Sơn Tây
– Tổng số cán bộ công nhân viên là 70 người.
– Trong 2 năm 1997,1998 công ty triển khai thực hiện các dự án: Cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước cơ sở I bằng vốn vay OECF của chính phủ Nhật Bản, xây dựng 27 tuyến ống phân phối nước…Các tuyến ống cũ được thay thế bằng tuyến ống mới, các khu vực chưa có ống cấp nước được lắp đặt ống phân phối nước vào đến khu dân cư.
– Tổng chiều dài ống cấp nước đến lúc này là 70km, tổng số hộ khách hàng dùng nước 3500 hộ.
– Toàn bộ lượng nước sạch bơm ra mạng được khử trùng và đảm bảo nước sinh hoạt.

Năm 2002 dự án xây dựng cơ sở II hệ thống cấp nước Sơn Tây bằng nguồn vốn vay ODA của chính phủ Đan Mạch hoàn thành. Đưa công suất sản xuất nước sạch của công ty được nâng lên gấp 2 lần đạt 20.000m3/ngđ.

Cơ sở 2 công ty cổ phần cấp nước Sơn Tây

-Tổng số cán bộ công nhân viên là 88 người.
-Số giếng khai thác nước từ 7 giếng lên thành 13 giếng.
-Cơ sở sản xuất nước sạch gồm 2 cơ sở (mỗi cơ sở có công suất 10.000m3/ngđ)
-Tổng chiều dài đường ống cấp nước từ cấp 1 đến cấp 3 là 125km.
-Tổng số khách hàng là 7520 hộ, 100% số khách hàng sử dụng đồng hồ đo nước.

Hình ảnh sơ đồ đơn vị