THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

1. Thanh toán tại các điểm thu hộ: Cửa hàng TGDD; FPT, Bibomart; Viettel …

(Khách hàng cần cung cấp Mã KH, tên chủ sử dụng nước cho các đơn vị thu hộ và nhận phiếu thu tiền)

2. Thanh toán tiền mặt cho nhân viên thu ngân của công ty: Nhân viên ghi-thu của công ty trên từng khu vực dân cư sẽ liên hệ để thu tiền mặt cho khách hàng tại điểm thu tạp trung hoặc tại nhà khách hàng.