TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2021

76

1/ Thư Mời

2/ Thông Báo Tổ Chức

3/ Danh Sách Niêm Yết

4/  Mẫu Giấy Ủy Quyền

5/ Mẫu giấy xác nhận tham dự

6/ V/v Xin ý kiến biểu quyết tại ĐHCĐ 2021

7/ T/t về việc thông qua BCTC 2020

8/ B/c hoạt động SXKD 2020 và kế hoạch 2021

9/ B/c hoạt động của BKS năm 2020

 • – Ngoài chức năng xem hóa đơn ngay trên portal, in hóa đơn chuyển đổi. Hệ thống còn hỗ trợ khách hàng download hóa đơn gốc về máy nếu cần.
  – Chức năng chỉ áp dụng với hóa đơn đã thanh toán cước.
  – Ở giao diện tra cứu hóa đơn điện tử quý khách hàng click vào biểu tượng “Tải hóa đơn” để download hóa đơn về máy.

  taihoadon

  • Để in hóa đơn chuyển đổi lưu trữ, ở chức năng xem hóa đơn quý khách hàng click vào “IN”
  • Hóa đơn đã thanh toán tiền bản in là bản thể hiện của hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn chưa thanh toán tiền bản in là phiếu thông báo tiền nước.

  xemhoadonhoadon

 • – Để nhận hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng truy cập trang web hóa đơn điện tử (http://bacgiangwsc.com.vn/hddt)dangnhap

  – Quý khách hàng đăng nhập theo tài khoản được cung cấp là số hợp đồng sau đó lựa chọn tháng, năm cần xem hóa đơn –> click vào “Tra cứu”. Sau khi tìm kiếm ra kết quả, chọn chức năng “Xem hóa đơn” để xem bản thể hiện của hóa đơn.xemhoadon