Dự án cải tạo nâng công suất hệ thống cấp nước Bắc Giang từ 25.000 m3/ngđ lên 35.000m3/ngđ

Dự án cải tạo nâng công suất hệ thống cấp nước Bắc Giang từ 25.000 m3/ngđ lên 35.000m3/ngđ

Trước sự phát triển mạnh mẽ các khu đô thị , khu dân cư và các khu công nghiệp, nhu cầu dùng nước sạch đã tăng lên nhanh chóng và nhiệm vụ cấp nước của Công ty nước sạch Bắc Giang trở nên ngày càng cấp thiết. Được sự cho phép của UBND tỉnh Bắc Giang, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định Đầu tư cải tạo, nâng cấp Hệ thống cấp nước Bắc Giang từ 25.000m3/ngày.đêm lên 35.000m3/ngày.đêm.

 Hệ thống cấp nước thành phố Bắc Giang do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang quản lý và vận hành, hệ thống được chính phủ Australia tài trợ xây dựng với công suất 20.000m3/ngđ và đưa vào sử dụng năm 2000. Với công suất này, trong những năm đầu hoạt động, hệ thống cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn TP Bắc Giang. Tuy nhiên, những năm gần đây, dân số thành phố tăng nhanh từ hơn 10 vạn người lên hơn 12 vạn người, thành phố lại liên tục mở rộng các khu dân cư, đồng thời Công ty còn phải cung cấp nước phục vụ cho một số khu, cụm công nghiệp lân cận thành phố. Vì vậy, năm 2010, Công ty đã đầu tư hơn 18 tỷ đồng cải tạo, nâng công suất nhà máy lên 25.000m3/ngày.đêm nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu nước sạch của người dân thành phố, nhà máy xử lý đã vận hành liên tục và chạy hết công suất, vào thời kỳ cao điểm mùa hè, còn vận hành vượt công suất.

Đứng trước nhu cầu dùng nước sạch bức xúc của các khu dân cư (cũ và mới) và các khu công nghiệp trong thời điểm hiện tại, được sự cho phép của UBND tỉnh Bắc Giang, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định Đầu tư cải tạo, nâng cấp Hệ thống cấp nước Bắc Giang từ 25.000 m3/ngày.đêm lên 35.000m3/ngày.đêm.

Toàn cảnh nhà máy nước Thành phố Bắc Giang trước khi cải tạo

Tổng mức đầu tư của dự án là: 41,815 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: nâng công suất máy bơm tại Trạm bơm Nước Thô, cải tạo và nâng cấp Trạm xử lý nước sạch và Trạm bơm Tăng áp. Dự án hoàn thành không chỉ giải quyết các vấn đề tồn tại về cải thiện điều kiện sống hiện tại của nhân dân thành phố Bắc Giang mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dùng nước của nhân dân thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận Thành phố từ năm 2014 đến năm 2019, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng phát triển hệ thống cấp nước cho các giai đoạn tiếp theo.