CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 47/2021 CỦA CHÍNH...

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 47/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

301

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021 của Chính Phủ

1/ V/v Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị Định 47/2021 của CP

2/ V/v Báo cáo mục tiêu tổng quát theo Nghị Định 47/2021 của CP

3/ V/v Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm theo Nghị Định 47/2021 của CP

4/ V/v Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN 6 năm 2021 theo Nghị Định 47/2021 của CP

5/ V/v Công bố thông tin DN theo Nghị Định 47/2021 của CP

 • – Ngoài chức năng xem hóa đơn ngay trên portal, in hóa đơn chuyển đổi. Hệ thống còn hỗ trợ khách hàng download hóa đơn gốc về máy nếu cần.
  – Chức năng chỉ áp dụng với hóa đơn đã thanh toán cước.
  – Ở giao diện tra cứu hóa đơn điện tử quý khách hàng click vào biểu tượng “Tải hóa đơn” để download hóa đơn về máy.

  taihoadon

  • Để in hóa đơn chuyển đổi lưu trữ, ở chức năng xem hóa đơn quý khách hàng click vào “IN”
  • Hóa đơn đã thanh toán tiền bản in là bản thể hiện của hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn chưa thanh toán tiền bản in là phiếu thông báo tiền nước.

  xemhoadonhoadon

 • – Để nhận hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng truy cập trang web hóa đơn điện tử (http://bacgiangwsc.com.vn/hddt)dangnhap

  – Quý khách hàng đăng nhập theo tài khoản được cung cấp là số hợp đồng sau đó lựa chọn tháng, năm cần xem hóa đơn –> click vào “Tra cứu”. Sau khi tìm kiếm ra kết quả, chọn chức năng “Xem hóa đơn” để xem bản thể hiện của hóa đơn.xemhoadon