CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

76

1/ Thư mời đại hội cô đông năm 2022

2/ Giấy xác nhận tham dự cổ đông thường niên năm 2022

3/ Giấy ủy quyền tham dự cổ đông thường niên năm 2022

4/ Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022

5/ Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2021 trình đại hội năm 2022

6/ Báo cáo hoạt động kết quả SX năm 2021 và KHXSKD năm 2022 trình đại hội

7/ BC thực hiện năm 2021 và KH năm 2022

8/ Danh sách niêm yết cổ đông năm 2022

9/ TỜ TRÌNH

 • – Ngoài chức năng xem hóa đơn ngay trên portal, in hóa đơn chuyển đổi. Hệ thống còn hỗ trợ khách hàng download hóa đơn gốc về máy nếu cần.
  – Chức năng chỉ áp dụng với hóa đơn đã thanh toán cước.
  – Ở giao diện tra cứu hóa đơn điện tử quý khách hàng click vào biểu tượng “Tải hóa đơn” để download hóa đơn về máy.

  taihoadon

  • Để in hóa đơn chuyển đổi lưu trữ, ở chức năng xem hóa đơn quý khách hàng click vào “IN”
  • Hóa đơn đã thanh toán tiền bản in là bản thể hiện của hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn chưa thanh toán tiền bản in là phiếu thông báo tiền nước.

  xemhoadonhoadon

 • – Để nhận hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng truy cập trang web hóa đơn điện tử (http://bacgiangwsc.com.vn/hddt)dangnhap

  – Quý khách hàng đăng nhập theo tài khoản được cung cấp là số hợp đồng sau đó lựa chọn tháng, năm cần xem hóa đơn –> click vào “Tra cứu”. Sau khi tìm kiếm ra kết quả, chọn chức năng “Xem hóa đơn” để xem bản thể hiện của hóa đơn.xemhoadon